Fagstoff

FEL

Publisert: 18.05.2016, Oppdatert: 07.03.2017

En datatastaturknapp med et paragraftegn. Foto.  FEL er overordnet forskrift for alt arbeid på elektriske lavspenningsinstallasjoner. Her finner du lenke og info.

"Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg" 

Formålet med forskriften er å oppnå forsvarlig elsikkerhet ved prosjektering, utførelse, endringer og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg og ved bruk av elektrisk utstyr tilkoblet slike anlegg.

Alt arbeid som utføres av elektriske installasjoner, er underlagt denne forskriften. Vi må forholde oss til denne forskriften da denne også gjelder på skolen.