Læringssti

Publisert: 11.05.2016, Oppdatert: 20.07.2017
Varighet: 3t
Barrierer for brønnen

Brønnsikringsutstyr

I denne læringsstien skal vi se på hensikten og virkemåtene til de sekundære barrierene.

 

Du bør kjenne til brønnbygging med casing-program og forstå hvordan slam fungerer som primærbarriere, før du begynner på stien.

 

 

Når du har gjennomført denne læringsstien, kan du

  • navngi de ulike barrierene som brukes under bore- og brønnarbeid
  • beskrive hvilke barrierer som virker på ringrommet, og hvilke som virker innvendig i borestrengen
  • forklare hvordan barriere-elementene fungerer

 

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti