Fagstoff

Problemer i SS BOP

Publisert: 11.05.2016, Oppdatert: 20.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

I ram-ventilene er det en sentreringsfunksjon som hjelper røret til senter i BOP før ventilene stenger. Her ser vi hva som kan skje når røret ikke er sentrert før det skal kuttes med shear ram. Illustrasjon av hendelser fra Deepwater Horizon-ulykken i 2010.