Læringssti

Publisert: 25.05.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 4t
robot

Budskap, form og innhold

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til og kunne anvende sentrale mediefaglige begreper som medieuttrykk, form, innhold og budskap
  • kjenne til og kunne anvende sentrale mediefaglige begreper som tegn, konvensjoner, denotasjoner og konnotasjoner
  • kunne kombinere form og innhold til et budskap tilpasset et bestemt formål, en bestemt kanal og en bestemt målgruppe

 

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti