Oppgave

Hva kan du nå om filmspråk?

Publisert: 09.05.2016, Oppdatert: 07.03.2017

 

 

I denne interaktive oppgaven skal du på en strukturert måte beskrive filmspråk og fortelleteknikk i filmen Vet du hvem du snakker med? Teksten kan eksporteres til et dokument etter at du har fylt ut alle feltene.