Fagstoff

Brukertips medier og kommunikasjon Vg1

Publisert: 04.05.2016, Oppdatert: 07.03.2017

 

Faget Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg1 dekker kompetansemålene i de to felles programfagene i utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon.

Ressursen er delt inn i tre hovedemner: medieuttrykk, mediesamfunnet og tverrfaglige arbeidsoppdrag. Medieuttrykk og mediesamfunnet inneholder emneområder som i stor grad samsvarer med emneområdene i læreplanene.

Hovedstruktur:

  • Medieuttrykk
  • Mediesamfunnet
  • Tverrfaglige arbeidsoppdrag

Kjernestoff

  • Medieuttrykk
  • Mediesamfunnet

Emneområdene i de to fagene er delt inn i emner. For hvert emne finner du en emneartikkel som gir en oversikt over hva du skal lære, et sett med læringsstier, og en samling av fagtekster og oppgaver som inngår i læringsstiene.

Læringsstier

  • en undervisningspakke på to til fem timer som tar utgangspunkt i læringsmål
  • leder den lærende gjennom et emne
  • består av fagstoff og oppgaver formidlet gjennom tekst, bilde og film
  • avsluttes med en oppsummerende oppgave der elev og eventuelt lærer kan sjekke hva den lærende har lært etter å ha jobbet seg gjennom stien
  • er merket med kompetansemål og læringsmål

Fagtekster og oppgaver som inngår i læringsstiene, er også listet opp enkeltvis i egne mapper. Trenger du bare en bestemt fagtekst eller en bestemt oppgave, kan du finne dem her.

Tverrfaglige arbeidsoppdrag

Det siste hovedområdet består av tverrfaglige arbeidsoppdrag. Læringsstiene her er fordelt på tre ulike nivåer. Nivåene har ulikt omfang og vanskelighetsgrad. Stiene på nivå 1 tar omtrent 10 timer, stiene på nivå 2 20 timer. På nivå 3 må du beregne omtrent 30 timer for hver læringssti.

Målet med disse arbeidsoppdragene er at du skal få jobbe tverrfaglig med fagene medieuttrykk og mediesamfunnet, og at du skal ta til deg kunnskapen gjennom å jobbe praktisk. På nivå 1 er læringsstiene forholdsvis enkle, tekniske øvelser. På nivå 2 jobbes det med produksjonsprosess og med å kombinere flere medier. På nivå 3 fokuseres det på refleksjon over kommunikasjon i egne produksjoner og bransjeforståelse.

I hver tverrfaglige læringssti finner du fagstoff du må kunne for å løse oppgaven. Men dersom du ønsker å gå dypere inn i emnet, finner du mer informasjon dersom du går til kjernestoffet.

Hver tverrfaglige læringssti inneholder kompetansemål, læringsmål, fagstoff, en oppgavebeskrivelse og et vurderingsskjema som elev og lærer kan bruke for å sjekke i hvilken grad læringsmålene er nådd. På slutten av hver læringssti ligger også en mal til et refleksjonsnotat. Spørsmålene til refleksjonsnotatet tar utgangspunkt i læringsmålene og vurderingsskjemaet og kan brukes som støtte ved for eksempel rapportskriving eller muntlig presentasjon av produktet i klassen.