Vedlegg

Bygg en BOP stack

Publisert: 10.05.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

BOP komponenter. Illustrasjon.      

Bli kjent med oppbyggingen av subsea og surface BOP

En BOP er bygd opp av flere ulike ventiler som har funksjon som barriere-element. Flere ventiler gir flere valgmuligheter i en gitt situasjon.

I denne oppgaven er rammen for BOP tegnet inn til høyre. Du kan flytte symbolene for å bygge en BOP-stack oppå skissen.

  • Begrunn plasseringen av ventilene og komponentene.
  • Forklar forskjellen mellom subsea og surface BOP.
  • Lag en situasjon med borestreng eller vektrør i BOP-en der noen ventiler er åpne, og noen er stengt. Forklar situasjonen.

Last ned og lagre filen nedenfor på din egen PC/Mac før du åpner det.

Dokumentet er lagt ut i PowerPoint for PC, Keynote for Mac, og OpenOfficePresentation.