Oppgave

Refleksjonsoppgaver om layout

Publisert: 03.05.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Sportsside i Dagbladet med ulike skrifter. Fotografi.Forsiden av Dagbladets sportsbilag 

Oppgave 1

Diskuter med en medelev:

  • Hvor starter lesingen i dette oppslaget?
  • Hvilken skriftblanding er brukt?
  • Hvordan passer tekst og bilder sammen? Formidler de det samme?
 

Oppgave 2

Studer plakaten som Marlon Peter Hagen Ryan, Byåsen vgs. laget i 2015:

Poster Mausund 

 

Hvilke grupper består denne plakaten av?

 

 

Forsiden til to magasiner. Fotografi.Layout på forsidene til magasinene Fjords og Hot Rod  

Oppgave 3

Er det brukt luft på disse forsidene? Hvor er det i så fall brukt, og med hvilken virkning?