Oppgave

Salsa Taco UB

Publisert: 10.05.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Chili tacos. Foto.   Salsa Taco UB legger fram budsjettet og regnskapet for 1. kvartal 2016:

 

 Budsjett

 Regnskap

 

 1. kvartal

 1. kvartal

 Driftsinntekter

 

 

 Salgsinntekter

 24 000

 26 000

 Driftskostnader

 

 

 Markedsføringskostnader

 6 000

 7 000

 Varekostnader

 5 000

 5 300

 Kontorkostnader

 6 000

 5 500

 Lokalleie

 4 000

 4 000

 Andre driftskostnader

 3 000

 2 500

 Sum kostnader

 24 000

 24 300

 Driftsresultat

 0

 1 700

 

Oppgaver

  1. Gjennomfør en budsjettkontroll.
  2. Kommenter avvikene.
  3. Hvilke tiltak vil du anbefale Salsa Taco UB?

Fasit er vedlagt her.