Fagstoff

Å sette sammen grupper

Publisert: 31.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

En gruppe kan være sammensatt som en homogen eller en heterogen gruppe.

 

Homogen gruppe:
Det vil si en gruppe der medlemmene er ganske like, for eksempel apotekteknikerne på et apotek.

 

Heterogen gruppe:
Gruppa består av mennesker som er ulike. Det kan være ulike yrker, ulike evner eller forutsetninger.

Ungdommer gjør gruppearbeid. Foto.

Når man skal sette sammen en gruppe, ønsker man at gruppa skal bestå av mennesker som kan jobbe godt sammen.

Du har sikkert opplevd at lærere eller andre har plassert deg i en gruppe som fungerte kjempegodt og kanskje også i en gruppe som overhodet ikke fungerte.

Som fagarbeider kan det være at du skal sette sammen grupper.  Det kan være barn som skal gjøre en aktivitet sammen i barnehagen, ungdommer som skal gjøre et konkret arbeid, eller eldre som skal på utflukt sammen.

Gruppe mennesker rundt et bord. Foto.Gruppe  
En gruppe rafter på elv i gummibåt. Foto.En gruppe til å stole på  

Det er en rekke ting man bør tenke over før man plasserer mennesker i bestemte grupper:

 • Skal medlemmene selv få velge hvem de vil være på gruppe med? Den største faren med denne måten å opprette grupper på er at noen ikke blir bedt om å delta i noen gruppe, de blir ikke valgt.
 • Har gruppa noen som vil ta ledelsen og drive arbeidet i gruppa?
 • Er gruppa sammensatt slik at alle har forutsetning for å bidra med noe i gruppearbeidet?
 • Er dette en gruppe som alle har muligheter for å lære noe i?
 • Er det sannsynlig at alle vil trives i denne gruppa?
 • Dersom en klasse har noen som alltid lurer seg unna, skal man da spre disse på ulike grupper eller plassere dem i én gruppe?
 • Er det akseptabelt at noen ikke vil jobbe i gruppe?
 • Hva gjør du om noen blir utestengt?

Utfordringer til deg:

 1. Hva er en homogen gruppe? Gi eksempler.
 2. Hva er en heterogen gruppe? Gi eksempler.
 3. Tenk deg at du skulle dele en sjetteklasse i grupper.  Hvordan ville du gjort det?
 4. Se filmen «Teselskapet».
  – Er det greit å stenge ute en av beboerne på denne måten?
  – Hva skal helsefagarbeideren si til dette?
  

 

 

Relatert innhold

Generelt