Fagstoff

WEBgraphics UB

Publisert: 10.05.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Regnskap. Foto.

WEBgraphics UB skal lage et likviditetsbudsjett for 4. kvartal 2015.

Måned
September
Oktober
November
Desember

Salgsinntekter

kr 4000

kr 20 000

kr 35 000

kr 30 000

 

Inntekter

Alt salg foregår på 30 dagers kreditt.

WEBgraphics UB kalkulerer med en bruttofortjeneste på 30 %.

Kostnader

WEBgraphics UB regner med følgende indirekte kostnader for 4. kvartal:

  • Kontorrekvisita kr 2 000 per måned.
  • Andre driftskostnader 10 % av salgsinntektene per måned.
  • Husleie kr 5 000 per måned.

Alt varekjøp skjer på 30 dagers kreditt.
Innkjøp skjer i takt med salget.

Kontantbeholdningen per 01.10.15 er kr 20 000, og bankinnskudd utgjør kr 30 000.

Oppgaver

  1. Sett opp et likviditetsbudsjett for 4. kvartal 2015.
  2. Vurder bedriftens likviditet.

 

Fasiten er vedlagt her.