Fagstoff

Leksehjelpen UB

Publisert: 10.05.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Gutt får hjelp til skolearbeid av lærer. Foto.  Leksehjelpen UB vil sette opp et likviditetsbudsjett for 1. kvartal 2016.

Inntekter:

Måned
Januar
Februar
Mars

 

 kr 12 000

 kr 18 000

 kr 32 000

 

Når det gjelder de indirekte kostnadene, regner Leksehjelpen UB med disse utbetalingene:

  • Andre driftskostnader er 15 % av inntektene per måned.
  • Markedsføringskostnadene er kr 4 000 i januar og kr 6 000 i mars.
  • Husleien er kr 500 per måned.
  • Avdrag på lån er kr 6 000 i mars.

Alle innbetalinger og utbetalinger foregår kontant.

Per 01.01.16 har Leksehjelpen UB kr 34 000 i kontanter.

 

Oppgaver

  1. Sett opp et likviditetsbudsjett for 1. kvartal 2016.
  2. Vurder likviditeten for bedriften for 1. kvartal 2016.

 

Fasiten er vedlagt her.