Læringssti

Publisert: 27.04.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 2t
Mediesensur

Ytringsfrihet og demokrati

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du kunne

  • gjøre rede for begrepene ytringsfrihet og trykkefrihet
  • forklare hvorfor ytringsfrihet er viktig i et demokrati
  • forklare hvordan «infrastrukturkravet» i Grunnloven § 100 gjør staten ansvarlig for ytringsfrihetens vilkår
  • gjøre rede for ytringsfrihetens begrensninger i Norge i dag
  • gi eksempler på hvordan ytringsfriheten i dag står under press

 

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti