Læringssti

Publisert: 10.05.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 2t
Film på mobilen

Filmspråk

Etter å gjennomgått denne læringsstien skal du

  • vite hvordan bilder, klipp og lyd kan brukes i en filmfortelling
  • ha sett flere eksempler på ulike måter å bruke filmspråket på
  • vite hvordan du kan bruke ulike fortelleteknikker i egne medieproduksjoner med levende bilder
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti
Relatert innhold

Aktuelt stoff