Fagstoff

Sushi Sasha

Publisert: 10.05.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Sushi på en firkantet tallerken. Foto.  

Fra Sushi Sasha har vi hentet følgende regnskapstall:

 Egenkapital

 kr 80 000

 Kontanter

 kr 44 000

 Varelager

 kr 17 000

 Kassekreditt

 ?

 Inventar

 kr 72 000

 Kundefordringer

 kr 6 000

Leverandørgjeld

 kr 26 000

 Gjeldsbrevslån

 kr 58 000

 Varebil

 kr 95 000

 

Oppgaver

  1. Beregn kapitalbehovet til Sushi Sasha, oppdelt i anleggsmidler og omløpsmidler.
  2. Beregn hvordan kapitalbehovet er finansiert, oppdelt i egenkapital, langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld.
  3. Beregn egenkapitalprosenten.
  4. Vurder egenkapitalprosenten i bedriften.

 

Fasiten er vedlagt her.