Fagstoff

Hva er observasjon?

Publisert: 16.10.2009, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Blomst

Observasjon betyr å holde øye med eller undersøke. Vi bruker observasjon for å samle informasjon som er nødvendig for å kunne planlegge det pedagogiske arbeidet. Når vi observerer, bruker vi sansene våre, da spesielt syn og hørsel.

En mann observerer en jente. Foto.Observasjon 

 

 

bildet viser en gruppe med glade, blide barn som strekker seg mot degEn gruppe barn

 

 

Barn og voksne som leker i en sølepytt. Tegning.Barn som leker 

Observasjon er et nødvendig verktøy i det pedagogiske arbeidet med barn og unge. Som barne- og ungdomsarbeider har du behov for å kunne metoder og teori om observasjon. Observasjon krever trening, og du bør derfor prøve ut ulike former for observasjon dette skoleåret.

Hva kan observeres?

 • enkeltbarn og -ungdom – observasjon av ett barn gir oss informasjon om akkurat det barnet
 • grupper med barn eller unge
 • miljøet rundt barna
 • barns bruk av ulike aktiviteter
 • samspill voksne–barn og barn–barn
 • barns utvikling
 • lek


Observasjon gir oss viktig og nyttig informasjon om det enkelte barnet – og barn i gruppe.
Vi kan for eksempel finne ut hvem de leker med, hva de leker, og hvordan de har det sammen med andre.
Disse opplysningene danner grunnlaget for videre planlegging av det pedagogiske arbeidet. Dersom et barn trenger spesiell hjelp og støtte, er det viktig at vi blir klar over det så fort som mulig så vi kan sette i verk tiltak.

Utfordringer til deg

Oppgaver
Relatert innhold