Fagstoff

Internasjonal erfaring og læring

Publisert: 27.04.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Flyfoto over Utøya

Enkelte tragedier har et så stort omfang, at de også setter dype spor i internasjonal sammenheng. På denne måten kan ulike land lære av hverandre, for å minske risiko for at lignende hendelser skal skje på nytt.

Tragedien på Utøya

Dessverre er det ikke alle hendelser som kan unngås. Noen ganger rammer tragedien brutalt og fullstendig uventet. Ingen hadde tenkt at ungdommene på Utøya den 22. juli 2011 kunne være et terrormål.

Tragedien på Utøya fikk oppmerksomhet over store deler av verden og førte til at flere land satte inn tiltak i sin egen terrorberedskap.

Også i Norge ble det viktig å sette i verk tiltak som skulle hindre lignende tragedier i framtiden. I dag har alle kommuner beredskapsplaner som inneholder vurderinger av terrorfare.

Skoleskytinger

Skoleskytinger i blant annet Sverige, Finland og USA har gitt myndighetene våre et varsel om at slik terror også kan komme til Norge. Derfor trener nødetater og skoleledere på slike situasjoner. De vurderer risiko og setter i verk ulike tiltak som de tar med i beredskapsplanene sine.

Tragedien på Hillsborough Stadium

Noen ganger er man kjent med risikoen for alvorlige uønskede hendelser uten at dette er nok til å hindre dem. Et eksempel på det er finalen i FA-cupen i fotball mellom Liverpool og Nottingham Forest på Hillsborough Stadium i 1989. Til tross for at tilskuerne var fysisk adskilt og kampen foregikk på en nøytral bane, opplevde fotballverdenen en av sine største tragedier med 89 omkomne. Granskingen viste at det var summen av flere faktorer som bidro til å skape det presset fra publikum som rev ned gjerder, tribuneanlegg og sperringer.

Etter denne tragedien har FIFA, UEFA og de nasjonale fotballforbundene innført en rekke tiltak for å unngå lignende hendelser.