Fagstoff

Risiko og tiltak

Publisert: 26.04.2016, Oppdatert: 07.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Kameraovervåkning

Det kunne være fristende å sette seg ned og liste opp alt vi gjør – og kunne tenke oss å gjøre – for å styrke sikkerheten i virksomheten vår. Listen ville fort blitt lang, men den ville være til liten nytte i sikkerhetsarbeidet.

Hendelse først, så tiltak

For å komme fram til gode tiltak må vi følge den tankegangen som vi har gått igjennom i denne delen. Kort repetert må vi

 • beskrive uønskede hendelser
 • vurdere disse hendelsene opp mot sannsynlighet og konsekvenser
 • sette hendelsene inn i en risikomatrise for å finne graden av risiko
 • finne tiltak som retter seg mot de uønskede hendelsene vi prioriterer å arbeide videre med

Vanligvis vil vi altså ha en konkret uønsket hendelse som utgangspunkt for arbeidet med å finne aktuelle tiltak.

Valg mellom kjente løsninger

Ofte vil aktuelle tiltak være godt kjent, men det kan være ulike leverandører, det kan være små forskjeller i tekniske løsninger, og det kan være ulike kostnader. Da er det viktig å involvere dem som skal arbeide tettest på problemområdet og det nye tiltaket.

Kreative prosesser

Noen ganger er det nødvendig å finne helt nye løsninger på sikkerhetsutfordringer. Kanskje finnes det ikke kjente tiltak som løser utfordringen vår på en tilfredsstillende måte. Da kan det være fornuftig å sette sammen en arbeidsgruppe som skal komme med nye forslag. Gruppen kan bestå av ansatte som arbeider tett på problemområdet, ansatte med teknisk kompetanse og ansatte med et spesielt ansvar for sikkerhet.

Arrangementssikkerhet

Ved en kamp mellom Molde og Rosenborg vurderes risikoen som høy. Man har erfaring med at bortelagets supportere kan storme banen, kaste gjenstander og bruke brennbart materiell. Her har sikkerhetsstaben valget mellom blant annet disse tiltakene:

 • fysisk skille med gitter mellom bortetribunen og banen
 • garn som skiller bortetribunen og banen
 • forsterket vakthold med synlig politi inne på bortetribunen
 • forsterket kameraovervåking av bortetribunen
 • forsterket visitering ved inngangen

Kan du komme på noen flere – og kanskje bedre – tiltak?