Oppgave

Fordøyelsessystemet

Publisert: 26.04.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Japansortering. Bilde.

Dette er en tverrfaglig ressurs i fagene naturfag, produksjon og kvalitet og dokumentasjon på design og håndverk. Oppgaven er hentet fra fyr.ndla.no og handler om gjenbruk og fordøyelsessystemet.

Dette er en gruppeoppgave der dere skal lage en tredimensjonal modell av fordøyelsessystemet.