Oppgave

Design en logo

Publisert: 26.04.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Apple logo. Bilde.

Dette er en tverrfaglig ressurs i fagene engelsk, produksjon og kvalitet og dokumentasjon på design og håndverk. Oppgaven er hentet fra fyr.ndla.no og handler om logodesign.

I oppgaven skal du lære ulike metoder for å utvikle ideer og se på hvordan farge, form og tekst kan endre uttrykket til et produkt.