Fagstoff

Førskjemastadiet (4–7 år)

Publisert: 15.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Tegnesaker

Tegnestadiene
Lowenfeld mente at alle barn gjennomgår ulike faser i utviklingen av billedlige uttrykk. Noen utvikler seg imidlertid raskt på grunn av stimulans, modenhet og miljø, mens andre bruker lengre tid. Derfor kan barn i samme klasse eller på samme alderstrinn ha kommet på ulike stadier. Inndelingen i stadier må ses på som en veileder og ikke som en eksakt norm.

Eksempel på førskjemastadiet, barnetegning av mennesker. Illustrasjon.Førskjemastadiet 1 Mari 4 år 

 

Eksempel på førskjemastadiet, barnetegning av barnevogn. Illustrasjon.Førskjemastadiet 2 Kjetil 5 år 

 

Barnetegning av fisker og fugler. Illustrasjon.Ketil 4 1/2 år Førskjemastadiet 

 

Under «relasjoner» finner du en analyse av dette bildet

I denne perioden skjer det mye i barnas tegneutvikling. Fordi barna blir mer opptatt av å gi de ulike tegneelementene bestemte former, blir det kanskje også mer interessant for de voksne å følge med og komme i dialog med barna under tegneprosessen.

Det er ikke alltid like lett å se hva tegningene skal forestille, men etter hvert blir innholdet tydeligere. Barna tegner ofte de samme formene og figurene gang etter gang. Barnet selv står også naturlig nok sentralt i motivvalget.

«Hodefotingen» er selve symbolet for dette tegnestadiet: en sirkel som skal være ansikt, og to streker til bein. Som regel skal hodefotingen symbolisere barna selv, men den kan også forestille andre personer, selv om de tegnes på samme måte.

Det førskjematiske tegnestadiet blir også kalt det egosentriske stadiet, siden barna alltid tegner seg selv i sentrum og selvfølgelig også størst. Man sier gjerne at de tegner i verdiperspektiv: det som er viktig og betyr noe stort, tegnes mye større enn det i virkeligheten er. Barna oppdager nå også rommet, som ofte tegnes som en firkant med dem selv i midten.

Ifølge Lowenfeld springer en «ekte» barnetegning fra denne perioden ut fra en opplevd hendelse eller interesse som betyr mye for barnet. Han mener det er lett å skille slike tegninger fra dem som har blitt til ved at barna har sett etter andre. Førskjematiske tegninger kan ofte endre innhold mens de tegnes, slik at de først kan skildre én opplevelse og så gå over i en annen.

På dette stadiet er det viktig at barna behersker det tegnematerialet de bruker. Hvis man hele tiden innfører nye materialer, kan det bli et hinder for å uttrykke tanker og følelser i arbeidene. Tykke tempera- farger kombinert med pensel og store absorberende ark, slik at fargen ikke flyter utover, er bra for denne aldersgruppa. Gode fargestifter som ikke legger igjen overskytende voks på papiret, og hvite og ikke for glatte A3-ark er også bra. Bruk helst fargestifter uten papirhylser. Da kan barna bruke både de spisse endene og sideflatene. Store barnehageblyanter fungerer også godt og er et lettere materiale hvis man skal tegne detaljer.

Utfordringer til deg

Oppgaver

Praktisk stoff for

Relatert innhold