Oppgave

Hennings skatebutikk

Publisert: 10.05.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Skatebutikk. Foto.    

Henning skal starte en skatebutikk.

  • Han skal kjøpe inventar og utstyr til butikken for kr 75 000.
  • Varelageret utgjør en verdi av kr 125 000.
  • Henning har sparepenger som skal investeres i bedriften: kr 45 000.
  • Kundene hans kan kjøpe på kreditt. Han regner med utestående kundefordringer på gjennomsnittlig kr 15 000.
  1. Hvor mye utgjør kapitalbehovet til Hennings butikk?
  2. Hvor mye må Henning låne i banken for å komme i gang?

Fasit ligger vedlagt her.