Oppgave

Bokomslag

Publisert: 26.04.2016, Oppdatert: 07.03.2017

En mann som måler og tegner. Bilde.  

Dette er en tverrfaglig ressurs i fagene norsk og produksjon på design og håndverk. Oppgaven er hentet fra fyr.ndla.no og handler om å lage en illustrasjon til et bokomslag.

Bokomslaget skal illustrere dine tolkinger av en roman. Det blir jobbet mye med analyse både i norskfaget og produksjon.

FYR-ressurs: Bokomslag – illustrasjon av romaner