Oppgave

Forholdstall og fargelære

Publisert: 26.04.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Fargerik trykksak. Foto.  

Dette er en tverrfaglig ressurs i fagene matematikk og produksjon på design og håndverk. Oppgaven er hentet fra fyr.ndla.no, og handler om å bli kjent med forholdsregning og noen fargekontraster.

Dette er en oppgave der du skal oppfatte bruken av forhold, og kunne bruke dette i et praktisk arbeid. Ulike fargekontraster blir tatt i bruk for å fremheve bruken av forhold.