Fagstoff

Gjennomføring

Publisert: 13.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Ansatte i et firma som jobber. Foto.

En vellykket gjennomføring krever en oversiktlig handlingsplan. En handlingsplan er en skriftlig plan for aktiviteten som sier hva du vil oppnå, hvordan du vil oppnå det, hvem som har ansvaret, hvor mye dette vil koste og hvordan du vil måle effekten etter at aktiviteten er gjennomført.

Fra markedsplan til gjennomføring

Når handlingsplanen er klar og samordnet med markedsplanen, kan du starte gjennomføringen av selve tiltaket. Hvordan selve gjennomføringen skal skje, er selvfølgelig helt avhengig av hva slags aktivitet og hvilken salgskanal vi snakker om. Det er stor forskjell på å gjennomføre en telefonsalgs-kampanje overfor eksisterende kunder og å lage en webannonse eller et sosialt innlegg.

 

Visuell profil

Det er viktig at aktiviteten bygger opp under virksomhetens visuelle profil. Det vil si gjennom bilder og tekst som har en felles visuell utforming. Den visuelle profilen omfatter bruk av visuelle virkemidler, som logoer, merker, farger, fonter, slagord osv. En helthetlig visuell design må prege visittkort, brevpapir, brosjyrer, hjemmesider, fakturaer, pakksedler, annonser, plakater, profilerings- og reklameartikler, skilt, uniformer, bildekor (reklame på biler) og innredning av lokaler.

Den visuelle profilen skal gi virksomheten din en identitet og personlighet som skaper en gjenkjennelseseffekt og skiller seg fra konkurrentene.

For eksempel er det lett å kjenne seg igjen i en McDonalds-restaurant uansett hvor i verden man er. Logo og fargevalg går igjen. Det samme gjelder Rema 1000- og Kiwi-butikkene.

Overgå forventninger

Det overordnede målet med alle salgs- og markedsaktiviteter bør være å skape størst mulig kundetilfredshet og kundelojalitet.

En misfornøyd kunde forteller om sine negative opplevelser til rundt sju personer, mens en fornøyd kunde forteller om sine positive opplevelser til bare én annen person. Dårlige nyheter er «gode nyheter», spesielt i de sosiale mediene. Derfor gjelder det å unngå å skape misfornøyde kunder som setter i gang en negativ og skadelig eWOM-prosess gjennom de sosiale mediene. Med eWOM menes «elektronisk vareprat», et begrep som kan defineres som kommunikasjon gjennom elektroniske medier der folk deler informasjon og personlige meninger med hverandre.

Det er ikke nok å gi kundene en opplevelse som svarer til forventningene deres. Vi må overgå forventningene deres ved å overraske dem. Slik skaper vi positiv eWOM.