Læringssti

Publisert: 11.05.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 3t
Berggylt

Lakselus og rensefisk

Lakselusa er plagsom for fisken i sjøanleggene våre. I dag er dette samtidig en av de mest omdiskuterte sidene ved norsk oppdrettsnæring. Næringa jobber intenst med å finne bærekraftige måter å bekjempe lusproblematikken på.

 

Når du har arbeidet med dette stoffet, skal du kunne:

  • forklare livssyklusen til lakselusa
  • forklare hvilke skader lusa påfører laksen
  • forklare hva en ektoparasitt er
  • forklare hvordan man kontrollerer lusemengden på fisk i anlegget
  • forklare hva som er utfordringa ved å bruke kjemikalier mot lus
  • vite hva rensefisk er, og hva de gjør
  • diskutere hvordan næringa kan møte luseutfordringene
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti