Fagstoff

Beregning av konsekvenser

Publisert: 26.04.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Vektere i butikk

Når vi beregner konsekvenser, vurderer vi hvilke negative følger en uønsket hendelse kan få. Vi vil vanligvis anslå den økonomiske verdien av disse følgene.

Gradering av konsekvenser

Når vi skal bruke konsekvenser til å beregne risiko, vurderer vi alvorlighetsgraden ved de ulike hendelsene.

Under faget Sikkerhet på Vg2 salg, service og sikkerhet finner du dette eksemplet:

Grad av konsekvens
Forklaring

 Liten konsekvens = 1

Ingen eller små økonomiske tap eller skade på mennesker

Middels konsekvens = 2

Noe økonomisk tap og/eller noe skade på mennesker

Stor konsekvens = 3

Store økonomiske tap og/eller store skader på mennesker, ev. dødsfall

Grad av konsekvenser – med 3 nivåer.

Samme hendelse – ulike konsekvenser

Fra innledningen husker du kanskje eksemplet med strømbrudd. Tenk deg at du skal plassere konsekvensene av et strømbrudd av 30 minutters varighet i tabellen over for disse virksomhetene:

  • en dagligvarebutikk
  • intensivavdelingen på et sykehus
  • en videregående skole
  • hovedserveren hos IKT-avdelingen i en stor bank