Fagstoff

Vurder markedsføringsmiksen

Publisert: 09.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Salg i utstillingsvindu. Foto.

Før du går videre og ser på hvordan du bør sette sammen kommunikasjons- og mediemiksen, bør du vurdere hele markedsføringsmiksen. Valg av virkemidlene i en markedsføringsmiks vil avgjøre om du velger tradisjonelle eller digitale salgskanaler, eller en kombinasjon av disse.

Markedsføringsmiksen forteller hvordan du har valgt å bruke de fem virkemidlene for å skille produktene dine fra konkurrentenes. Dette vil få konsekvenser for hvordan du velger å bruke ulike digitale medier og salgskanaler i salg og markedsføring av produktene dine.

  • Pris: Prisen er det som normalt har størst påvirkning på salget. Du kan for eksempel gi rabatter, introduksjonstilbud eller lignende.
  • Produkt: Er det mulig å inkludere et tilleggsprodukt – for eksempel ekstra minne til telefonen?
  • Plass: Er det mulig å bestille produktet i nettbutikken og få det levert hjem på døra, eller må kunden oppsøke nærmeste butikk?
  • Påvirkning: Er det aktuelt med online bannerannonsering? Eller er omtale i avis mer effektivt?
  • Personale: Trenger personalet mer opplæring for å være i stand til å gi kundene den beste servicen?