Fagstoff

Målgruppe

Publisert: 09.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Ung kvinne i rulletrapp i kjøpesenter. Foto.

For å avgjøre hvilke kanaler og medier det lønner seg å bruke, og hvordan du bør utforme aktiviteten for å gi ønsket effekt, må du definere målgruppen din.

En målgruppe kan være en bestemt person eller en bestemt gruppe mennesker, for eksempel alle elevene på skolen, småbarnsforeldre eller alle over 40 år i kommunen din. Målgruppe identifiseres ved noen felles trekk. Det kan for eksempel være alder, kjønn, bosted, inntekt, yrke, utdanning, interesser og holdning. 

Jo mer du vet om målgruppen, jo enklere er det å velge hvilke kanaler og medier som vil være mest effektive, og hvordan du bør gjennomføre selve aktiviteten for å nå målet. Digitale salgskanaler er mer aktuelt for yngre målgrupper for eksempel.

Vil du vite mer om målgrupper? Gå til eStudie.no for mer informasjon.