Fagstoff

Arrangementssikkerhet

Publisert: 27.04.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Fotballtilhengere

Arrangementssikkerhet er blitt en stadig viktigere del av arbeidet i sikkerhetsbransjen. Ofte arbeider profesjonelle sikkerhetsansvarlige sammen med en stab av frivillige. Slik er det også i Molde Fotballklubb, der Arve Tovan er sikkerhetsleder.

Molde Fotballklubb

Arve forteller at risikoen ved fotballkamper er svært forskjellig. Noen avgjørende faktorer er:

  • det totale antallet tilskuere
  • antall supportere fra bortelaget
  • den spente stemningen mellom hjemmelaget og bortelaget
  • mistanke om bruk av pyroteknisk/brennbart materiell
  • mistanke om bruk av rusmidler

Flere av risikofaktorene kan påvirkes. Hvis man forventer at det blir tatt i bruk for eksempel lysbluss, kan man sette i verk tiltak som forsterket visitering. Konfliktnivået kan dempes med vennlighet og romslighet. Ett tiltak har vært å servere kaffe og boller når bortelagets supportere ankommer i bussene sine. Slik blir trette, sultne og nervøse menn mer opplagte, mette og blide – litt som hos fru politimester Bastian i Kardemomme by.

En av de viktigste oppgavene til sikkerhetsstaben er å være i beredskap og gi førstehjelp i tilfelle uhell og ulykker. Her er det viktigste tiltaket å trene på ulike situasjoner som kan oppstå. Sammen med de frivillige som har mest erfaring, prioriterer Arve å trene på de situasjonene som mest sannsynlig kan oppstå, eller som er mest krevende om de oppstår.