Fagstoff

Tradisjonelle eller digitale salgskanaler?

Publisert: 09.06.2016, Oppdatert: 06.09.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Liten handlevogn oppå en laptop. Foto.

Selv om det har vært en trend de senere årene å prioritere de digitale salgskanalene framfor de tradisjonelle, er det mest effektivt for de fleste å gjøre som Ole Brumm og si: «Ja, takk. Begge deler».

Det er umulig å si om den ene kanalen er bedre enn den andre. Det er måten du velger å kombinere de tradisjonelle og digitale salgskanalene på, som er avgjørende.

Samspill butikk og nett

Flere i bokbransjen har for eksempel begynt å tilby kundene sine å reservere boka på nettet, slik at de en time senere kostnadsfritt kan hente den i den butikken de ønsker, og til den prisen som var annonsert på nettet.

Andre har valgt å integrere nettbutikken og den fysiske butikken til en «butikk» der kundene kan peke på en vare med mobilen sin og få opp:

  • All produktinformasjon, med tilleggsprodukter og andre produkter dette produktet kan brukes sammen med.
  • En prissammenligning med andre produkter.

Denne informasjonen hentes online fra virksomhetens nettbutikk, noe som gjør det enklere for kunden å søke informasjon og vurdere alternative produkter. Samtidig avlaster det betjeningen i butikken ved at de får færre spørsmål fra kundene.

Noen kunder handler i mer enn én salgskanal hos en og samme virksomhet. Disse kundene kalles multikanal-kunder og er kunder som har vist seg å være mer lojale enn andre mot bedriften. Disse kundene handler også mer enn de som handler i bare én salgskanal.

Kommunikasjonsmiks

Alle kanaler har sitt særpreg og sine sterke og svake sider. Det gjelder derfor å utnytte de ulike kanalenes sterke sider og sette sammen en aktivitet med den best mulige kombinasjonen av kommunikasjonsvirkemidler. Denne optimale miksen av kommunikasjonskanaler kaller vi kommunikasjonsmiks.

For eksempel kan du velge å sende ut et tilbud på e-post til alle eksisterende kunder, med link til nettbutikken der de kan kjøpe produktet online, og et forum der de kan stille tekniske spørsmål til virksomhetens teknikere og andre brukere. På denne måten kombinerer du tre ulike kanaler i én og samme aktivitet: e-postmarkedsføring, nettbutikk (e-handel) og forum (sosialt medium).