Fagstoff

Hva er en salgskanal?

Publisert: 08.06.2016, Oppdatert: 06.09.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Handle på internett. Foto.

Når du skal gjennomføre en salgsaktivitet i en salgskanal, for eksempel poste et Facebook-innlegg eller sende en e-post med informasjon om et godt tilbud, må virkemiddelbruken ha et mål. Vi sender ikke e-post for moro skyld. Vi gjør det fordi vi ønsker å fortelle kundene om et tilbud eller en nyhet.

Med salgskanal menes kanaler (veier/måter) vi kan bruke for å få til et salg mellom virksomheten og en kunde. 

Salgskanaler kan grupperes i tre kategorier:  

Fysiske salgskanaler: Butikksalg, messesalg, telefonsalg, feltsalg

Grafiske og analoge salgskanaler: Postordre, radio/tv-shop

Digitale salgskanaler: Nettbutikk, apper, SMS/e-postmarkedsføring, tredjepartsnettsteder og apper (andres nettsteder og mobile apper)

Med virkemiddelbruk menes bruk av ulike salgskanaler, medier og virkemidler (aktiviteter, de fem p-ene) for å nå et mål vi har satt oss.

En videreføring av markedsplanen

Valg og bruk av salgskanaler er en del av en virksomhets markedsstrategi. Virkemiddelbruken må bygge på en plan, det vil si være en videreføring av forretningsplanen og markedsplanen.

Er virksomhetens forretningsidé å være en «innovativ bilfabrikk som produserer sikre og økonomiske familiebiler», er det en dårlig idé å lansere en ny bilmodell med bildebruk, videoer og annonsetekster som forteller hvor rask bilen er, eller hvor ungdommelig eller vellykket bilen vil få deg til å bli. Selv om alt dette kanskje er korrekt, bør du ikke bruke slike virkemidler. Det støtter ikke opp under virksomhetens forretningsidé, som er å lage sikre og økonomiske familiebiler. Ordene «rask», «ungdommelig» og «vellykket» har ingenting med «sikker og familievennlig» å gjøre.