Fagstoff

Valg av kommunikasjonsmiks

Publisert: 09.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Personer med forskjellige elektroniske medier

Selv om alle virkemidlene er viktige i denne sammenhengen, er vi først og fremst opptatt av hvordan vi bruker virkemiddelet «påvirkning» for å løse kommunikasjonsoppgavene våre.

Spørsmålet er her ikke bare hvordan vi skal bruke «påvirkning» (kommunikasjon) sammen med de andre virkemidlene i markedsføringsmiksen, men like mye et spørsmål om:

 • Hvilke kommunikasjonsvirkemidler vi benytter.
 • Hvordan vi kombinerer disse kommunikasjonsvirkemidlene i samme kampanje.

Måten du velger å kombinere ulike kanaler og medier på, kalles en kommunikasjonsmiks.

Kommunikasjonsvirkemidler

De vanligste kommunikasjonsvirkemidlene er:

 • reklame (aviser, ukeblad, fagpresse, radio, kino, fjernsyn, online bannerannonsering)
 • personlig salg (feltsalg, butikksalg, messesalg, telefonsalg)
 • direkte markedsføring (adressert reklame, e-post, sms, katalog hjem i posten)
 • public relations (omtale i media, pressekontakt)
 • sales promotion (salgsfremmende tiltak som rabatt, tilbud, sjokkselgere, vareprøver, konkurranser)
 • sponsing
 • sosiale medier
 • egne nettsider
 • e-handel