Fagstoff

Sannsynlighet og konsekvens

Publisert: 27.04.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Fotokollasje for felles HMS ressurs. Foto.

Vi vet aldri når en uønsket hendelse kan ramme oss. Samtidig er det slik at siden før vi ble født, har ulike mennesker tatt vare på oss og bidratt til å gjøre livet vårt trygt. De har hjulpet oss å unngå eller redusere risiko fordi de har erfaring med og har lært av ulike uønskede hendelser. Vi lærer å følge trafikkreglene, vi tar på oss hjelm i alpinbakken, og vi lar være å dele personlig informasjon og intime bilder på nettet.

Sannsynlighet og konsekvenser

Hva er årsaken til at nesten alle bruker hjelm i alpinbakken? Ikke sjelden faller vi på tur- eller langrennsski uten at særlig mange bruker hjelm av den grunn. Mest sannsynlig ligger det en enkel risiko- og sårbarhetsanalyse bak dette valget. Den bygger på at sannsynligheten for fall er ganske lik, mens konsekvensene av et fall i alpinbakken er langt mer alvorlige enn konsekvensene av et fall etter et feilskjær i langrennssporet. Tiltaket de fleste alpinister velger, er hjelm.

I denne delen skal du først og fremst lære å gjøre den samme typen risikovurderinger i de situasjonene som kan inntreffe i yrket ditt. Velger du sikkerhetsfaget, kan du oppleve at det er nettopp denne delen som i størst grad vil prege arbeidsdagen din. Uansett lærefag vil risikovurdering og tiltak for å håndtere risiko være sentralt i virksomheten du arbeider i.

Definisjon

Risiko er en vurdering av sannsynligheten for at en uønsket hendelse kan inntreffe, og hvilke konsekvenser det i så fall kan få.