Oppgave

Omdømmebygging

Publisert: 26.04.2016, Oppdatert: 07.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

 

 

Oppgave 1

Regjeringen har lagt ut denne filmen på sin YouTube-kanal. Filmen ble laget som et ledd i programmet «Sammen om en bedre kommune» som ble gjennomført fra 2011 til 2015. Omdømme var et av fire hovedtema i programmet. Filmen oppfordrer landets kommuner til å gjøre det de kan for å få et godt omdømme.

 

 1. Hvorfor tror du regjeringen har laget denne filmen?
 2. Hvem tror du er målgruppa?
 3. Hvilke konsekvenser kan det få for en kommune å ha et dårlig omdømme?
 4. Hva er budskapet i filmen, altså hva oppfordrer regjeringen kommunene til å gjøre?

 

 

Oppgave 2

Undersøkelsen som kåret Stormberg til bedriften med best omdømme i 2012, 2013 og 2014, er utført på oppdrag av blant andre en bedrift som heter Apeland. Søk opp informasjon om denne bedriften på Internett. Noter svar på følgende spørsmål:

 

 1. Hvilken type bedrift er Apeland?
 2. Hva driver de med?
 3. Hvem jobber sammen med dem i den årlige kåringen av bedriften med best omdømme?
 4. Hva tror du Apeland har igjen for å lage en kåring av bedriften med beste omdømme?

 

Til refleksjon

 • Var det noe som var vanskelig å forstå da du jobbet med denne oppgaven?
 • Diskuter det du fant ut om Apeland, med en medelev. Hva lærte dere av denne oppgaven?