Fagstoff

Brønnbarrierer

Publisert: 28.04.2016, Oppdatert: 20.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Barrierer for brønnen. Illustrasjon.    

 

Brønnbarrierene forhindrer formasjonsvæske fra å strømme inn i brønnen og opp til riggen. Det skal være minst to adskilte barrierer under boring og ved vedlikeholdsarbeid i produksjons- og injeksjonsbrønner. Disse barrierene skilles som primær og sekundær barriere.

Det er lovpålagt å ha minst to adskilte barrierer for brønnen under boring og vedlikeholdsarbeid. I brønnen er væsken primærbarriere, og på overflaten er ventiler i BOP og i borestrengen sekundærbarriere mot uønsket utstrømning.

Når man borer en brønn, sørger slamvekten for at det ikke strømmer olje eller gass inn i brønnen. Da fungerer slammet som primærbarriere. Dersom slammet blir for lett, kan brønnen komme ut av kontroll (kick), noe som i verste fall føre til en utblåsing (blow out). Det er derfor nødvendig med en sekundærbarriere for å kunne kontrollere brønnen.  

Den sekundære barrieren er BOP (Blow Out Preventer) som er plassert på brønnhodet, og IBOP og kelly cock som er installert i top drive og/eller i toppen av borestrengen.

BOP stenger ringrommet på utsiden av borestrengen, IBOP og kelly cock stenger innvendig i borestrengen.