Fagstoff

Vokabelliste "Buchstabieren – auf Deutsch!"

Publisert: 20.04.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Symbolbilde for ordforråd. Illustrasjon. 

Tysk
Norsk

das ABC

ABC

das A, das B, das C usw.

A-en, B-en, C-en osv.

das Akronym, -e

 

akronym (kortord, initialord)

eksempel: BMW, ADIDAS

Alles klar!

Flott! I orden!

das Alphabet, -e

alfabet

die Anmeldung, -en

påmelding

auf Deutsch

på tysk

bedeuten
Was bedeutet das?

bety

Hva betyr dette?

der Buchstabe, -n

bokstav

buchstabieren

å stave

nach (+ navn på by eller land)

nach Wien

nach Norwegen

til

til Wien

til Norge

die Studienfahrt, -en

studietur, utflukt

der Name, -n

Dein Name, bitte?

navn

Navnet ditt, er du snill?

Und der hier?

Og denne her?

der Vokal, -e

vokal (norske vokaler: a, e, i, o, u, æ, ø, å)

der Konsonant, -en

konsonant (b, c, d, f osv.)

der Diphthong, -e

diftong (norske diftonger: au, øy, ei, ai)

das Wort, fl. die Wörter

ord

lesen

ich lese, du liest

å lese

jeg leser, du leser

Kannst du ...?
Kannst du das bitte buchstabieren?

Kan du ...?

Kan du stave dette, er du snill?

Willst du ...?

Willst du zur Studienfahrt nach Wien?

Vil du ...?

Vil du (melde deg) på studieturen til Wien?