Oppgave: Drøfte

Nyhetsbransjen i endring

Publisert: 19.04.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Mann leser avis på ipad på trikken. Foto.  

Den teknologiske utviklingen har endret publikums nyhetsvaner. Mens det for et par tiår siden var vanlig å abonnere på minst en, kanskje flere, aviser, stuper nå opplagstallene og med det også inntektene for nyhetsredaksjonene.

Avisdøden har vært spådd nært forestående i flere år, og nyhetsredaksjonene er på desperat jakt etter inntektskilder. Noen har satt opp en såkalt betalingsmur slik at man må betale for nyheter på nett, andre har forsøkt å vri seg mer over på annonsemarkedet.

Hva som kommer til å skje med nyhetsbransjen i årene framover, er uvisst. Men at det er viktig for demokratiet med en fri og uavhengig nyhetsbransje som opplyser om hva som skjer i verden, er det liten tvil om.

Tør du satse på journalistyrket?

I mediekommentaren Klart du bør bli journalist har Sven Egil Omdal skrevet om framtida for journalistyrket.

  • Hvorfor er artikkelforfatteren skeptisk til stillingen Gøteborgs-Posten har utlyst?
  • Hvordan tror Omdal det kan være lurt å innrette seg hvis man ønsker å bli journalist?
  • Skriv ned tre argumenter for at det kan være lurt å satse på en karriere som journalist, og tre argumenter som taler mot et slikt yrkesvalg.
  • Diskuter problemstillingen i klassen.