Oppgave: Drøfte

Transport i et transformert Kina – studiespørsmål

Publisert: 23.08.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Høyblokker i Beijing er såvidt synlige på grunn av tett forurensing. Foto.Selv de ruvende skyskraperne var knapt synlige under den verste perioden med forurensing i Beijing i 2015.

Dette er studiespørsmål du kan arbeide med etter å ha lest artikkelen Transport i et transformert Kina. Bruk Internett og eventuelt andre hjelpemidler til å finne svar på spørsmålene. Diskuter i klassen.

  1. Hvilken hendelse påvirket kinesernes mobilitet mest på 1900-tallet?
  2. Den første jernbanen i Kina ble anlagt mellom Shanghai og Woosung (dagens Baoshan) i 1876. Den var 14 kilometer lang. Finn ut hva som ble dens skjebne – og hvorfor.
  3. Høsten 2015 gikk det for første gang ut et 72 timers rødt varsel om luftforurensingen i Beijing. Finn ut hvilke tiltak som ble iverksatt for å bedre luften. Vil slike tiltak kunne løse problemet?
Relatert innhold

Aktuelt stoff