Oppgave: Drøfte

«Den sosialdemokratiske orden»

Publisert: 01.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Einar Gerhardsen taler på Youngstorget 1. mai 1957. Vi ser Gerhardsen med ryggen til foran en stor folkemengde. Foto. Einar Gerhardsen taler på Youngstorget, 1. mai 1957 

De første tiårene etter 2. verdenskrig har blitt kalt «den sosialdemokratiske orden» av enkelte historikere (Berge Furre, 2000).

 

Drøft hvilke politiske og økonomiske forhold i etterkrigstidens Norge som kan støtte opp under et slikt utsagn.