Oppgave: Repetisjon

Repetisjonsoppgaver: Norsk etterkrigstid

Publisert: 01.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Einar Gerhardsen i NRK-studio i 1951  

 

Gjennom arbeidet med politiske og økonomiske utviklingstrekk etter 2. verdenskrig i Norge kan disse oppgavene være nyttige å besvare.

 

 

Oppgaver

 1. Hvordan ble gjenreisningen av Norge gjennomført de første etterkrigsårene?
 2. Hva var bakgrunnen for norsk Nato-medlemskap?
 3. Hvilke faktorer var sentrale i den norske blandingsøkonomien?
 4. Hvilke grunnprinsipper ligger bak utviklingen av velferdsstaten i Norge?
 5. Hva handlet den borgerlige kritikken av Kings Bay-ulykken om?
 6. Hva gikk nyliberalismens kritikk ut på?
 7. Hvilke virkninger fikk nyliberalistiske økonomiske tiltak?
 8. Hvilke argumenter har vært avgjørende for Norges nei til EF/EU i 1972/1994?