Fagstoff

Foto

Publisert: 15.04.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Mennesker poserer på 3D-maleri. Foto.

Når du skal visualisere eller presentere en idé for en kunde eller en lærer, kan foto eller video være et godt hjelpemiddel. Du kan sette produktet eller modellen inn i en sammenheng som framhever funksjonen.

Fotografering

Ved å fotografere kan du gjengi modellen eller produktet fotografisk og ta bilde av modellen både i ulikt miljø, ulikt lys og fra ulike vinkler for ytterligere å beskrive ideen din. Ved hjelp av moderne digital fototeknikk kan du også enkelt plassere produktet ditt inn i de omgivelsene du måtte ønske deg. Foto kan også fortelle om materialer og farger.

Under er en kamerasimulator som viser hvordan ulike innstillinger på kameraet kan være med på å framheve produktet, og motsatt.

Video

Dersom du bruker video (bevegelige bilder), kan det hjelpe deg til å beskrive formen din. Volumene kommer tydeligere fram, og lys og skyggevirkninger hjelper dessuten til. Kamerabevegelser kan være med på å illustrere den praktiske bruken av produktet.