Fagstoff

Romvirkning

Publisert: 15.04.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Skisse til et kjøkken. Foto.

For å få romvirkning i et bilde kan en bruke ulike virkemidler. En måte er å jobbe med størrelsesforhold, linjer og farger, en annen er å bruke perspektiv. Hvilken måte du velger å bruke, er mye knyttet til hva du skal tegne. Perspektiv blir ofte brukt til interiør og arkitektur, eller til å presentere produkter en lager.

Står du i en gate med flere hus på rekke og rad etter hverandre, så minker de mer og mer når avstanden blir større. Når du tegner noe, så spiller størrelsen på ulike motiver og plasseringen av dem en stor rolle. Det å bruke skrå linjer kan også være med på å illustrere romvirkning. Små gjenstander høyt oppe på en skrålinje og de store langt nede vil forsterke denne virkningen.

Bruk av farge kan være med på å forsterke romvirkningen. For eksempel kan de svake, duse fargene virke lenger unna enn de klare, sterke fargene.

Perspektiv

Perspektiv er ofte brukt i malerier eller tegninger for å gi dybdevirkning. Skal du presentere et produkt, kan det å tegne det i perspektiv være med på å vise fram produktet slik det virkelig vil ta seg ut. På denne måten vil du få visualisert produktet tredimensjonalt. Ved å bruke perspektiv kan du også sette produktet inn i en sammenheng, du kan vise fram funksjonen til produktet.

Ettpunktsperspektiv

Gravemaskin. Foto.Gravemaskin i etpunktsperspektiv. Når en tegner noe i perspektiv, tar en utgangspunkt i horisontlinjen. Det vil si at øyehøyden, der du ser på produktet, er der forsvinningspunktene skal plasseres. Du kan tegne i ett-, to- eller trepunktsperspektiv. Har du ett punkt på horisontlinjen, kan det plasseres inn i for eksempel et rom, enten sett forfra eller ovenfra. Ettpunktsperspektiv blir ofte brukt når en skal tegne interiør i et rom.

Topunktsperspektiv

Når du tegner med topunktsperspektiv, plasserer du forsvinningspunktene langt ut på siden. Står du og ser på et hjørne på et hus, ser du huset i topunktsperspektiv. Da forsvinner linjene ut til siden. Det du tegner, får kanskje mer liv ved å bruke topunktsperspektiv enn med et ettpunktsperspektiv.

Trepunktsperspektiv

Trepunktsperspektiv bruker en kun når en skal tegne noe veldig høyt, eller noe som er langt nede. Her plasserer du det tredje forsvinningspunktet enten høyt over horisontlinjen (froskeperspektiv) eller langt nede (fugleperspektiv).

Isometrisk perspektiv

Isometrisk perspektiv vil si det samme som parallellperspektiv. Det betyr at alle parallelle linjer er parallelle hele tiden, og du tegner uten forsvinningspunkt. Når du tegner isometrisk perspektiv, er det vanlig å bruke trekantpapir (eller med prikker). Da har du hele tiden linjer eller punkter å tegne ut ifra, og alle linjene blir automatisk parallelle.