Fagstoff

Tegning

Publisert: 15.04.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Jente som tegner en skisse. Foto.

Å tegne vil si å lage et bilde for hånd eller digitalt, med ulike tegneverktøy. Dette kan være for eksempel blyant, penn, tusj, kull eller kritt. Du kan tegne det du ser der og da, eller du kan bruke tegning til å visualisere en idé. Det å tegne kan hjelpe deg med å få en bedre formforståelse – du kan på en bedre måte vurdere formen, funksjonen og utseendet til det du tegner. Hvilken måte du velger å gjøre dette på, er litt opp til hva du skal visualisere – det er viktig at teknikken og redskapene du bruker, passer til innholdet du tegner.

Skisse

Når du skisserer, viser du gjerne en utviklingsvei, en tankegang fram mot målet. En skisse kan inneholde en tankeprosess der du har jobbet med form, dekor og farge. Når en jobber i en skisseprosess, henter en ofte inn inspirasjon enten fra bøker, nettet eller omgivelsene rundt seg. Det er viktig at en ikke setter grenser for hvordan en skisse kan se ut, her er det opp til deg hva du vil skrible ned. Neste del av skisseprosessen vil være å systematisere de ideene en har skissert ned, og jobbe mer konkret fram mot et mål. Har du en oppgave på skolen der det skal være en skisseprosess, kan det være lurt å ikke planlegge noe på forhånd. Bruk den inspirasjonen du kommer over, og tegn ned alle ideene som du måtte få.

Kontur

Kontur er de ytre linjene som avgrenser en form. Når en tegner skisser, er det i starten mest vanlig å bruke konturtegning. Da tegner du kun den ytre formen på motivet/produktet og har med få detaljer.

Blindekontur er en kjekk øvelse, der du ikke skal se ned på arket mens du tegner. Alt du tegner, skal være i én sammenhengende strek, og målet med en slik øvelse er at du skal se former og tolke de inntrykkene du får. Det er viktig at du tegner det du ser, idet du ser det. Poenget er ikke resultatet på arket.

Valør

Vil du ha mer detaljerte skisser, er det vanlig å legge til litt valører. Det vil si at du skraverer motivet i ulike nyanser og farger, du skisselegger. Tegner du med gråblyant, vil du ha en skala fra hvit og lysegrå til mørkegrå, nesten svart. Dette kan du variere med hvor myk eller hard blyanten er, eller kreftene du legger til når du skraverer. Valører bruker du når motivet skal framstå som tredimensjonalt.

Digital tegning

Skyskrapere og trær. Foto.Digital tegning.Med computer-aided design (CAD) kan du lage tegninger og modeller som har mange fordeler i forhold til håndtegnede skisser. Blant annet kan du lage tredimensjonale modeller og simulering av produkter. Du kan bruke et illustrasjonsprogram som Adobe Illustrator eller et enkelt og gratis 3D-tegneprogram som heter Google SketchUp. Det som er viktig, er å finne et program som passer til det arbeidet du vil gjøre, og ikke blir et hinder på grunn av avansert teknologi.