Fagstoff

Rikt kulturliv

Publisert: 13.04.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Portrett av Elias Akselsen. Foto. Musiker Elias Akselsen 

At et folk er på stadig reise, betyr ikke at de ikke kan ha et rikt kulturliv. For folk som i stor grad livnærer seg av å selge egenproduserte varer, er det selvsagt at håndverkstradisjonene er sterke. Spesielt har metallarbeid for menn og tekstilarbeid for kvinner vært viktig i en del omstreifergrupper.

Tenk over:

Hvilke deler av taterkulturen og omstreiferlivet blir trukket fram som spesielt positive av Akselsen?

I en verden der leirbålet er samlingspunkt om kveldene, er det kanskje heller ikke rart at sang og musikk har fått en sentral plass. Fela, trekkspillet og gitaren har vært kjære følgesvenner for mange, og visesang har nok fungert som både underholdning og levevei. Omreisende grupper har slik sett hatt en viktig rolle i å formidle og bevare folkemusikken i Norge.

En som i dag er sentral i det norske tatermiljøet (romanifolket) er Elias Akselsen. Han har valgt musikken som levevei og forteller i dette intervjuet fra «Viggo på lørdag» (NRK) om oppveksten og livet i tatermiljøet:

Intervju med Elias Akselsen  

Relatert innhold