Oppgave

Nasjonalstatspolitikk

Publisert: 13.04.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Svanviken arbeidskoloni. Vinterscene med barn i snøen ved innkjørsel til Svanviken med skilt. Foto.  

 

Oppgavene er tilknyttet fagstoff om myndighetens holdninger ovenfor de omreisende og statlige overgrep.

 

Oppgave 1

  1. Hvorfor valgte noen å forlate Svanviken, tror du, til tross for at de mistet omsorgen for barna sine?
  2. Hvilke fordeler og ulemper tror du nasjonalstatspolitikken førte med seg?

 

Oppgave 2

Finnes det lover og regler i dag som særlig rammer en eller flere minoritetsgrupper i samfunnet og skaper problemer for deres kultur og levemåte?

 

Relatert innhold