Oppgave

Personer i fantefortegnelsene

Publisert: 13.04.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Forside fra norsk lokalhistorisk institutts trykking av fantefortegnelsen fra 1862. Foto.  

Ta for deg de hovedpersonene i utdragene i fagstoffet om fantefortegnelsene.

 

Hvilke sider av deres levesett kan ha vært oppfattet som problematiske på 1800-tallet?

 

 

Relatert innhold

Generelt