Fagstoff

Formelle og uformelle grupper

Publisert: 31.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

Grovt sett kan vi si at grupper kan være organisert på to måter, som formelle grupper eller uformelle grupper.

Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen kommer sammen med den påtroppende regjeringen høsten 2013

 

Kvinnelig sjef. Foto.Medlem av en formell gruppe i arbeidslivet

 

Ungdomsgjeng. Foto.Medlemmer av uformelle grupper i vennekretsen

Formelle grupper

Formelt – med klare instrukser: som inneholder regler (mandat, vedtekter e.l.) som forteller hva gruppen skal gjøre, hvorfor (målsettinger) og hvordan (arbeidsfordeling, roller osv.) oppgaven eller arbeidet skal løses. Eksempler på formelle grupper kan være

 • grupper på arbeidsplassen
 • fagforeninger
 • klasser på skolen
 • politiske partier

Uformelle grupper

Uformelt – spontant, der innhold, mål, regler og arbeidsfordeling blir definert og fordelt etter hvert og kan skifte fra dag til dag etter behov, interesser og ønsker fra medlemmene. Eksempler på uformelle grupper kan være

 • venner som møtes
 • grupper på internet

Utfordringer til deg:

 1. Hvilke formelle grupper er du medlem av?
 2. Beskriv en uformell gruppe du har vært medlem av.
 3. Hva skiller en formell og en uformell gruppe?
 4. Hvorfor tror du det er viktig at det finnes formelle grupper på en arbeidsplass?
 5. Hva forventes av deg når du er med i en formell gruppe?