Læringssti

Publisert: 13.04.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 5t
Colosseum i Roma

Den romerske antikken

Når du har fullført denne læringsstien, skal du

  • kunne tidfeste romernes tidligste historie
  • kunne si noe om bakgrunnen for Romerriket
  • vite hva republikken var
  • kunne si noe om utviklingen fra republikk til keiserdømme
  • vite bakgrunnen for Vest-Romerrikets fall

 

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti