Oppgave

ByggMiks

Publisert: 27.04.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Byggevare. Foto.   Fra resultatkontoen til ByggMiks AS for 2015 henter vi disse tallene:

 Salgsinntekter

       kr   5 200 000

 Varekostnader

       kr   3 100 000

 Lønnskostnader

       kr      560 000

 Andre driftskostnader

       kr      750 000

 Rentekostnader

       kr        50 000

 Avskrivninger

       kr        70 000

 Husleie

       kr      250 000

 Bilkostnader

       kr        65 000

 

A Hvor stor bruttofortjeneste i kroner og i prosent oppnådde ByggMiks AS i 2015?

B Beregn de indirekte kostnadene i kroner og i prosent.

C Beregn fortjenesten i kroner og i prosent.

D Beregn avansen i kroner og i prosent.

 

Bedriften kjøper byggematerialer fra England for kr 58 000.

Direkte innkjøpskostnader er kr 7 062.

Du skal bruke de tilleggssatsene som du beregnet under B og C.

 

E Kalkuler selvkost og salgspris med 25 % mva.

 

Fasit til oppgavene er vedlagt her.